POLITIKI APORRITOY

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στις βασικές μας προτεραιότητες συγκαταλέγεται ο σεβασμός των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι o δικαιούχος της παρούσης ιστοσελίδας, Εβίτα Ελευθερουδάκη με στοιχεία επικοινωνίας τα εξής:

-διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: olgacharp@yahoo.gr

Ποια δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία και για ποιο σκοπό:

Επεξεργαζόμαστε τις κατωτέρω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων οι οποίες είναι κατάλληλες για την εκπλήρωση των σκοπών. Ειδικότερα:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης (π.χ. όνομα, επώνυμο)
β) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση)
γ) Στοιχεία δραστηριότητας (π.χ. επάγγελμα/ δραστηριότητα)
δ) Δεδομένα συναλλαγών (τρόπος πληρωμής, είδος, τόπος, χρόνος παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας)
ε) Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP). Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας μας.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Ο χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να μην παρέχει τέτοιου είδους δεδομένα, σχετιζόμενα με το πρόσωπό του ή τρίτον. Αν παρά ταύτα κάποιος χρήστης παράσχει ειδικές κατηγορίες δεδομένων αυτά θα διαγράφονται αμέσως και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις χρηστών, αντίθετες της ανωτέρω υποχρέωσης.

Τα ανωτέρω δεδομένα τα συλλέγουμε για τους εξής σκοπούς:

– Για να επικοινωνούμε μαζί σας και να απαντάμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα ή αιτήματά σας
– Για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να σας ενημερώνουμε για διάφορα νέα με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και τις υπηρεσίες μας.
– Για την προστασία του λογαριασμού που έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα μας από παράνομες δραστηριότητες
– Για να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση που απαιτείται από το νόμο και για να σας γνωστοποιήσουμε τυχόν αλλαγές π.χ. της πολιτικής cookies ή του απορρήτου

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας:

Τα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο όταν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία αυτών και ειδικότερα για τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Στην περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) σχετικά με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες/προϊόντα της ιστοσελίδας μας. Στην περίπτωση αυτή έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε εσείς θελήσετε.
β) Στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά από οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, στην οποία να ορίζεται υποχρέωση χρήσης ή διατήρησης των δεδομένων σας.
γ) Στο έννομο συμφέρον για τη βελτίωση και τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας προς όφελος των χρηστών αυτής.

Η συγκατάθεση που παρέχεται υπό ανωτέρω α) μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε με σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας evitelus@gmail.com Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ανάκλησή της θεωρείται νόμιμη και έγκυρη.

Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο:

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγεται προσωπικό λογαριασμό για τυχόν παραγγελίες ή δεν δίνεται κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. φόρμα επικοινωνίας), τότε τα μοναδικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, μεταφέρει στον διακομιστή μας, τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
Ο περιηγητής που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) με βάση το νόμιμο συμφέρον μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας. Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας:

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω υποχρέωσης μας εκ του νόμου ή για την άσκηση νομικών αξιώσεων.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλουμε newsletter και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Σε περίπτωση που προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσιών διατηρούμε τα δεδομένα για πέντε (5) έτη προκειμένου να προκειμένου να είμαστε σύννομοι με τη σχετική νομοθεσία π.χ. τη φορολογική.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας:

Τα δεδομένα σας τηρούνται από την Εταιρεία μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
Τα δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ’ αυτών.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω:

Ακολουθεί μια σύντομη ενημέρωση των δικαιωμάτων σας που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

1.Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε τα δεδομένα που έχουμε και υφίστανται επεξεργασία από εμάς για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον (τυχόν) τα γνωστοποιούμε, εάν διαβιβάζονται στο εξωτερικό, πώς προστατεύονται, πόσο καιρό διατηρούνται, ποια είναι τα δικαιώματα σας, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, πώς συλλέγονται τα δεδομένα σας.

2.Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων.

3.Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον αυτά δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

4.Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

5.Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να αιτηθείτε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και κατόπιν δικού σας αιτήματος να τα διαβιβάσουμε σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

6.Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε θελήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή έχει απαιτηθεί και παρασχεθεί από εσάς, και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας (με εξαίρεση την περίπτωση που συντρέχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι οι οποίοι υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος). Η ανάκληση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την ανάκλησή της.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας:

Τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να ασκήσετε αποστέλλοντας σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση evitelus@gmail.com. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να σας ζητήσουμε κάποιες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει να υποβάλουν προηγουμένως το παράπονό τους στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Δεν απαιτείται να καταβάλλετε ορισμένο χρηματικό ποσό για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, εκτός εάν, όπως προβλέπεται και στο νόμο, το αίτημά σας είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε μπορούμε να προβούμε στη χρέωση ενός εύλογου τέλους, το οποίο και θα σας έχει γνωστοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματός σας.

Στα ανωτέρω αιτήματα σας θα απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, ζητώντας τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και στην περίπτωση που πρόκειται για κάτι σύνθετο ή χρονοβόρο θα σας ενημερώσουμε εάν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο από έναν (1) μήνα. Έχουμε τη δυνατότητα να αποκρούσουμε αιτήματα που είναι καταχρηστικά, κακόπιστα ή παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους:

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, παροχής υπηρεσιών πληρωμών, παροχής λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν συνεργάτης που ενδέχεται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, είναι συμβατικά δεσμευμένος απέναντί μας ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που λάβουμε κάποιο αίτημα από Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Δημόσια Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας) βάσει τις εκάστοτε νομοθετικές διατάξεις. Εφόσον προβλέπεται η προηγούμενη ενημέρωσή σας βάση του νόμου, τότε έχετε το δικαίωμα εναντίωσής σας στην εν λόγω επεξεργασία κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Διαβίβαση σε Τρίτες Χώρες:

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον πρόκειται να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, δηλαδή σε χώρα εκτός της ΕΟΧ ή σε διεθνή οργανισμό, θα ενημερωθείτε πριν από τη διαβίβασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ.

Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (firewalls κλπ) από αθέμιτη επεξεργασία.

Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της παρούσης ιστοσελίδας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του διαχειριστή της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από τον διαχειριστή ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχαίων γεγονότων.

Μέσω της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, ουδεμία ανάμειξη έχουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους παρόχους τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Συνεπώς, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους παρόχους, θα πρέπει να ενημερώνεστε για την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και ενδέχεται να μεταβάλλεται ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται δυνάμει του ΓΚΠΔ 679/2016/ΕΕ και εν γένει το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Social

Scroll to Top